W chwili obecnej hurtownia tkanin czynna tylko we wtorki w godzinach 9.00-15.00. Tel: 511 071 498
Wyszukiwarka

Polityka prywatności

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Klan&Son Artur Klan z siedzibą w Warszawie, ul. Ząbkowska 16, 03-735. (NIP: 5252113717). Firma Klan&Son Artur klan zajmuje się sprzedażą tkanin i dzianin ubraniowych.

 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kolejowa 181, 05-092 Łomianki lub drogą elektroniczną: sklep@klanandson.pl

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kolejowa 181, 05-092, Łomianki lub drogą elektroniczną: sklep@klanandson.pl

 

3. Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane, w momencie składania przez Panią/Pana zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zrealizowania złożonego zamówienia. W ramach realizacji zleceń dane adresowe są udostępniane firmom kurierskim, transportowym, ubezpieczeniowym oraz obsługującym płatności elektroniczne. W żaden sposób nie są udostępniane ani sprzedawane osobom czy firmom trzecim. Każda osoba ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia z bazy danych.

 

5. Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych zgodnie z wymogami prawa polskiego. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na bezpiecznym serwerze oraz w profesjonalnych serwisach, które udostępniają nam usługę w pełni bezpiecznego dostarczania newsletterów. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie uprawniony pracownik zajmujący się administracją bazami danych. 

 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do: 

6.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

6.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

6.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

6.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

6.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

6.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

7. Z praw wskazanych w pkt.6 powyżej można skorzystać poprzez: 

7.1. kontakt e-mailowy pod adresem: sklep@klanandson.pl, 

7.2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Klan&Son, ul. Kolejowa 181, 05-092 Łomianki 

 

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.